NAMINIŲ PAUKŠČIŲ PERINIMO INKUBATORIUOSE INSTRUKCIJA

INKUBACIJOS VADOVAS .    INFORMACIJA RUOŠIAMA.

Kiaušinių atrinkimas

wrinkledegg.jpg

stainedegg.jpg

roundegg.jpg

shellproblegg.jpg

calciumproblemegg.jpg

longegg.jpg

dirtyegg.jpg

deformegg.jpg

microcracksegg.jpg

Šiuose paveikslėliuose pavaizduoti kiaušiniai, kuriuos reikėtų atmesti kaip netinkamus perinimui.

Šis kiaušinis yra per didelis (jeigu toks svoris nėra tos veislės kiaušinių vidurkis). Dažniausiai tai dvitrynis kiaušinis iš kurio retai kada išsirita viščiukas.

Per daug mažus kiaušinius irgi reikia atmesti. Mažame kiaušinyje greičiausiai nėra trynio.

Tai idealus kiaušinis. Jo ilgio ir pločio santykis yra 1,4.

Apvaisinti („versti“) ar neapvaisinti („neversti“) kiaušiniai?

Prieš perinimą galite patikrinti gaidžių darbą sudaužydami kelis atmestus kiaušinius ir paieškodami taip vadinamos jaučio akies (angl. „bullseye“) – blastodermos.

Šis kiaušinis neapvaisintas. Veislinių paukščių augintojai dažniau naudoja terminą „neverstas“.

O šie kiaušiniai apvaisinti. Veislinių paukščių augintojai juos pavadintų „verstais“.

Kiaušinių perinimui saugojimas

Retai kuris veislinių paukščių mėgėjas per pora dienų surenka reikiamą perinimui kiaušinių kiekį. Paprastai tai daroma kelias dienas, kartais net savaites. Geriausius rezultatus gausite jeigu saugosite kiaušinius ne ilgiau kaip 7-8 dienas. Kuo ilgiau saugosite, tuo didesnis bus neišsiritusių viščiukų procentas. Ilgas kiaušinių saugojimas ne tik mažina išsiritimo procentą, bet ir blogina išsiritusių viščiukų kokybę, bei tolesnį jų augimą. Todėl saugoti kiaušinius perinimui ilgiau kaip 21 dieną nerekomenduotina.

Saugojimo
laikas
1-2d. 3-4d. 5-6d. 7-8d. 9-12d. 13-16d. 17-20d.
Temperatūra 19,0°C 17,0°C 15,5°C 14,0°C 12,5°C 12,0°C 11,5°C
Santykinė
drėgmė
70% 80% 85% 90% 90% 90% 90%
Vartymas Ne Ne Ne Ne Taip Taip Taip
Smailiu galu
aukštyn
Ne Ne Ne Ne Ne Taip Taip
Pakuotėje Ne Ne Ne Ne Ne Taip Taip

Pateiktoje lentelėje aprašytos pagrindinės kiaušinių saugojimo rekomendacijos. Kiaušinus saugant trumpai jie laikomi smailiu galu žemyn, atviruose plastmasiniuose padėkluose. Vartymas nebūtinas. Saugant kiaušinius ilgai, juos laikyti reikėtų uždarytus, popieriniuose ar plastmasiniuose dėkluose smailiu galu aukštyn. Vartyti reikia bent tris kartus per parą. Su kiaušiniais smailiu galu aukštyn elgtis reikėtų atsargiai.

Informacijos šaltinis: http://www.veisliniu-pauksciu-augintoju-asociacija.lt/pauksciu-auginimas/kiausiniai-perinimui-ju-rinkimas-saugojimas-ir-siuntimas

INKUBATORIAUS  IŠPERINIMO REZULTATAI IR HIGIENA

Būtina palaikyti inkubatoriaus higieną.

Inkubatoriaus higiena labai svarbi, kad būtų pasiekti geri perinimo rezultatai. Perinimui pasirinkite tik švarius kiaušinius, nes nešvarūs kiaušiniai platina bakterijų pasklidimą po inkubatorių, nes šildymo rėžime prie +20 – 37C labai puikiai dauginasi kenksmingos bakterijos, kurios pažeidžia embrioną ir gyvybė nustoja vystytis. Jei neturite kito pasirinkimo, tuomet šiltu vandeniu su kalio permanganatu nuplaukite nešvarumus nuo kiaušinių labai atsargiai liesdami lukštą, stenkitės daug kartų nevalyti ir nebraižyti lukšto. Galima naudoti dezinfektantą  “OKSOON” (1%).

PASIRUOŠIMAS KIAUŠINIŲ INKUBAVIMUI – SANTRAUKA

 1. Kiaušinių atrinkimas inkubacijai;
 2. Kiaušinių ir inkubatoriaus dezinfekavimas;
 3. Kiaušinius prieš inkubaciją laikyti svaigaliu žemyn;
 4. Kiaušinius paversti per parą 4 kartus, ant skirtingų šonų;
 5. Kiaušinių laikymo temperatūra  + 14 – 16C , bet ne mažiau +10C;
 6. Negalima naudoti kiaušinių, kurie prastovėjo daugiau kaip 10 dienų;
 7. Paleidę inkubatorių būtinai patikrinkite ar visi komponentai veikia (ventiliatoriai, šildymo elementai);
 8. Nepamirškite vandens talpas papildyti vandeniu.

LAIKAS KIAUŠINIUS PERINTI-INKUBUOTI!

TEMPERATŪROS LYGIS INKUBACIJOS METU

Optimali kiaušinių inkubavimo temperatūra yra 37,6C – 37,8C. Embrionai žūsta, jei inkubatoriaus temperatūra viršija 39,4C . Dėka pastoviai veikiančio ventiliatoriaus inkubatoriaus viduje bus palaikoma vienoda temperatūra.

DRĖGMĖS LYGIS INKUBACIJOS METU

Pirmąją inkubacijos savaitę drėgmės lygį reikėtų palaikyti 45-50 %. O jau vėlesnėmis savaitės dienomis drėgmės lygį palaikyti pagal žemiau pateiktą lentelę.

 

IDEALUS TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS LYGIO PALAIKYMAS INKUBACIJOS METU:

Inkubacijos laikas iki skilimo Skilimo metas
Temperatūra Drėgmė Temperatūra Drėgmė
Vištoms 37.6°C-37,8°C 50-55% 37.0°C 60-70%
Antims, kalakutams 37.5°C -37.7°C 45-50% 37.0°C 60-70%
Žąsims 37.6°C -37.4°C 45-50% 37.2°C 60-70%
Putpelėms 37.6°C-37.2°C 50-55% 37.2°C 60-70%

INKUBACINIS PROCESAS PAGAL SKIRTINGAS PAUKŠČIŲ RŪŠIS:

Bendras inkubacijos laikas Kiaušinių skilimo laikas Perkelti į skilimo spintą | išjungti vartymą
Vištoms 21 diena 18 dieną prieš 3 dienas
Antims, kalakutams 28 dienos 25 dieną prieš 3 dienas
Žąsims 30 dienų 27 dieną prieš 3 dienas
Putpelėms 18 dienų 15 dieną prieš 3 dienas

PERIODINIS KIAUŠINIŲ TIKRINIMAS PERINANT

Kiaušinių peršvietimas yra subtilus ir sudėtingas procesas, kuris padės eliminuoti per klaidą arba neteisingai apvaisintus kiaušinius.

Kadangi  šis  patikrinimas  nėra  privalomas,  jeigu  esate  nepatyrę  –  rekomenduojame kiaušinių netikrinti.

Galima  periodiškai  tikrinti  perinamus  kiaušinius  juos  peršviečiant.  Šią  procedūrą  turi  būti atliekama tamsioje patalpoje, naudojant stiprų šviesos spindulį, pagal žemiau pateiktą lentelę atliekami nuoseklūs kiaušinių tikrinimo etapai:

 

 

Rūšys

Pirmas

patikrinimas

Antras

patikrinimas

Trečias

patikrinimas

Višta 8tą dieną 11tą dieną 18tą dieną
Fazanas 8tą dieną 12tą dieną 19tą dieną
Perlinė višta 8tą dieną 13tą dieną 24tą dieną
Kalakutas 8tą dieną 13tą dieną 24tą dieną
Kurapka 8tą dieną 12tą dieną 19tą dieną
Povas 9tą dieną 14tą dieną 24tą dieną
Žąsis 9tą dieną 15tą dieną 24tą dieną
Antis 9tą dieną 13tą dieną 24tą dieną
Muskusinė antis 10tą dieną 15tą dieną 25tą dieną

 

Paimkite po vieną kiaušinį iš inkubatoriaus ir nedelsiant patikrinkite jį. Kiaušinis gali būti ištrauktas iš inkubatoriaus ilgiausiai 2 minutėms. Įgavus patirties ir naudojantis kiaušinių peršvietėju galima patikrinti kiaušinius neišimant jų iš inkubatoriaus. Tam atidarykite inkubatorių ir nukreipkite kiaušinių peršvietėją į kiekvieną  kiaušinį.  Šviesos  spindulys  leis  jums  pamatyti  embrioną.  Niekada  nepurtykite ar  smarkiai nesukite kiaušinio, nes tai gali pažeisti kraujagysles ir sukelti embriono mirtį.

Pirmas patikrinimas
Paprastai yra sunku pamatyti embrioną, nes jis apvilktas tryniu, trynys yra šalia oro kameros pamatysite tašką su kraujagyslėmis. Jeigu kiaušinis neapvaisintas, trynio vidus yra vienodas, nesimato kraujagyslių, o pats trynys yra tiesiai centre. Galite išimti tokius kiaušinius. Galimai yra storas kiaušinio lukštas (ar jis yra rudas), todėl nėra ryškaus kiaušinio vidaus vaizdo – geriau palikite neaiškiai permatomus kiaušinius iki sekančio etapo.

Antras patikrinimas – embriono atsiradimas

Šio patikrinimo metu jau turi ryškiai matytis kraujagyslių tinklas, o pats embrionas atrodys kaip tamsus taškas. Jeigu nėra kraujagyslių, reiškia kiaušinis yra neapvaisintas arba embrionas prarastas.

Trečias patikrinimas – embriono patikrinimas

Paprastai embrionas užima visą kiaušinio tūrį, todėl kraujagyslių jau nesimatys. Oro talpa yra didelė. Jeigu embrionas neužpildo viso kiaušinio, vis dar yra matomos kraujagyslės, oro talpa yra maža – tai reiškia kad embrionas yra nepakankamai išsivystęs, ir toks kiaušinis turi būti sunaikintas.

 GALIMOS INKUBACIJOS KLAIDOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema Galimos priežastys Sprendimas
 

 

Švarus kiaušinis, nesimato jokių kraujagyslių peršviečiant

Kiaušinis neapvaisintas dėl to kad pulke gaidžių per daug, per mažai, jie per seni arba nevaisingi  

Naudokite tik jaunus energingus ir niekada nenaudokite giminingų gaidžių

 

 

 

 

Peršviečiant matomi kraujo

žiedai

Kiaušinis prieš perinant buvo per ilgai laikomas Nelaikykite kiaušinių ilgiau kaip

7 dienas

Per aukšta ar per žema

saugojimo temperatūra

Saugojimo temperatūra turi būti

tarp +14°C ir +18°C

Neadekvatus elgesys su kiaušiniu prieš perinimą Laikykite kiaušinius pagal taisykles
Kiaušiniai buvo renkami nepakankamai dažnai  

Rinkite kiaušinius dažniau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug mirusių embrionų / Viščiukai miršta prieš prasilupant

 

Kraujomaiša tėvų pulke

Tėvų pulke negali būti brolių ir seserų
 

Seni kiaušiniai

Saugokite kiaušinius ilgiausiai 7 dienas
Kiaušiniai buvo nepakankamai verčiami perinimo metu (skirta modeliams be automatinio vartymo)  

Verskite kiaušinius mažiausiai 4

kartus per parą

 

Bakterinis užteršimas

 

Įsitikinkite kad kiaušinai švarus

 

Mitybos nepakankamumas

 

Šerkite tėvų pulką specialiais

pašarais

Kiaušiniai keliavo ilgą atstumą Perinkite tik vietinius kiaušinius
Neteisingas drėgnumas

perinimo metu

Sekite inkubatoriaus vartojimo

instrukciją

 

Inkubatorius buvo naudojamas per daug šiltoje aplinkoje

Atsiminkite, kad aplinkos temperatūra negali būti aukštesnė kai 26°C
 

Inkubatorius buvo

atidarinėjamas per dažnai

Atidarinėkite inkubatorių tik vienąkart per parą, ir tik viščiukams ištraukti
Kitos priežastys Sekite 3 ir 4 instrukcijos dalis.
Įtrūkęs kiaušinis Nešvarus kiaušinis Perinkite švarius kiaušinius
 

 

 

 

 

Viščiukai su neteisingomis

apatinėmis galūnėmis

Neteisingas drėgnumas perėjimo laikotarpiu Laikykitės instrukcijos, pilkite tik tiek vandens kiek būtina.
 

Inkubatoriaus aplinkos temperatūra perėjimo laikotarpiu buvo žemesnė nei +20°C

 

Užtikrinkite, kad patalpos

temperatūra būtų mažiausiai

+20°C

 

Kraujomaiša tėvų pulke

Tėvų pulke negali būti brolių ir seserų

KAD CĀĻI JAU IR IZŠĶĪLUŠIES

Pareizi inkubācijas apstākļi ir ļoti svarīgi olu attīstībai un izšķilšanās procesam. Nelielas novirzes no vēlamās inkubācijas temperatūras var nedaudz saīsināt vai pagarināt kopējo inkubācijas laiku (cāļi sāk šķilties attiecīgi ātrāk vai vēlak), savukārt lielākas novirzes var nogalināt jebkādu dzīvību olās vai būt par iemeslu vājiem, neveselīgiem cāļiem, iespējams ar attīstības traucējumiem arī vēlāk. Īpaši izšķiroši ir maksimāli labi apstākļi pašā inkubācijas sākumā, nelielas novirzes embrijs pārdzīvos labāk, kad jau būs nedaudz vairāk attīstījies.

Olu tīrībai arī ir vitāli svarīga loma. Ir pierādīts, ka zems higiēnas līmenis un netīras olas var nozīmīgi ietekmēt veiksmīgas izšķilšanās procentu. Vēlreiz atgādinam, nelietojiet inkubācijā netīras, deformētas, pārāk lielas vai pārāk mazas olas!

KAD CĀĻI JAU IR IZŠĶĪLUŠIES

Svarīgi ir pēc izšķilšanās nodrošināt cāļiem atbilstošus apstākļus. Pirmajās 15 dzīves dienās cāļi paši nespēj regulēt un uzturēt sava ķermeņa temperatūru. Dabiskos apstākļos par mazuļiem rūpējās mamma, kas dalās ar sava ķermeņa siltumu. Inkubējot, šīs rūpes ir jāuzņemas mums pašiem.

Tātad, cāļiem ir jānodrošina siltums. Tas tiek nodrošināts ar siltuma kastes jeb brūdera (no angļu brooder) palīdzību. Brūderis būtībā ir nodalīta telpa (kaste), kurā nevar iekļūt mājdzīvnieki (lasīt “kaķi”), kurā ir pakaiši, barotava, dzirdne un kas ir aprīkota ar siltuma avotu. Siltuma avoti var būt dažādi:

SILTUMA PANEĻI

Labākais, modernākais un ekonomiskākais veids, kā nodrošināt cāļiem vajadzīgo siltumu, ir siltumpaneļi, kas vistuvāk imitē īstu vistu, tāpēc tos nereti arī sauc par “mākslīgām vistām”. Siltumpaneļu jauda variē no 15-62 W, atkarībā no to lieluma, līdz ar to ekspluatācijas izmaksas ir ļoti zemas, salīdzinot ar jebkuru citu cāļu apsildes veidu. Ierīces nesilda apkārtējo telpu, bet tikai pašus cāļus, kuriem ir iespēja palīst zem paneļa un sasildīties, kā tie to būtu darījuši, palienot zem vistas. Pārējo laiku cāļi var dzīvoties telpas temperatūrā, kā tas būtu bijis dabiskos apstākļos.

Lai arī siltuma paneļa iegādes izmaksas sākotnēji būs nedaudz augstākas, kā iegādājoties, piemēram sildpuldzi (bez termoregulatora), ekspluatācijas izmaksas tam būs vairākas reizes zemākas, tāpēc starpība ātri vien atpelnīsies uz elektroenerģijas ietaupījuma rēķina. Tā, piemēram, lai divas nedēļas sildītu 20 cālīšus (pie 1kwh cenas EUR 0,17), izmaksas būs:

100W sildspuldzei: 0.1kW x 14 dienas x 24 stundas = 33.6kwh = 5.71EUR
Siltuma panelim Comfort 25: 0.015kW x 14 dienas x 24 stundas = 5.04kwh = 0.86EUR

Izmantojot siltuma paneļus, cāļi attīstās ātrāk (izveidojas apspalvojums) un apkārtējā vide ir krietni veselīgāka.

Ar siltumpaneļu klāstu varat iepazīties sadaļā ‘Cāļu sildīšanai‘.

KERAMISKĀS SILDSPULDZES

Par siltuma avotu var kalpot arī keramiskā (vai infrasarkanā) sildspuldze. Tā obligāti jāliek reflektorā, lai siltums tiktu novirzīts uz cāļu pusi un lai cāļi nevarētu nonākt tiešā kontaktā ar spuldzi, ja tas notiktu, degošas spalvas aromāts ir garantēts. Ar nelielu izdomu reflektoru var uztaisīt arī pats, piemēram, izmantojot nerūsējošā tērauda bļodu un drāts žoga gabalu kā aizsargu. Keramisko sildspuldzi jāskrūvē tikai karstumizturīgā keramiskajā cokolā.

Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu un precīzi kontrolētu temperatūru brūderī, sildspuldzi ieteicams lietot kombinācijā ar termoregulatoru, temperatūras sensoru nostiprinot aptuveni cāļu līmenī. Tādējādi spuldze lieki nedarbosies, ja būs sasniegta cāļiem nepieciešamā temperatūra un ieslēgsies tikai tad, kad tā atkal sāks pazemināties. Te nu būs vajadzīgas gan nelielas tehniskas iemaņas gan arī jārēķinās ar to, ka termoregulatori nav lēti. Ja termoregulators netiek lietots, sildspuldze darbosies visu laiku un cāļi paši izvēlēsies, kādā attālumā no tās tiem būs vislabāk. Šajā gadījumā, protams, elektrības patēriņš būs augstāks.

Lai arī vēl joprojām ļoti bieži cilvēki cāļu sildīšanai lieto parastās gaismas spuldzes, tas ir nepareizi un tā tas iegājies tikai tāpēc, ka vēsturiski citu iespēju tikpat kā nebija. Nepārtraukta, spilgta gaisma rada cāļos stresu un var izraisīt kanibālismu. Gaismas spuldzes ir arī visneekonomiskākais sildīšanas veids.

Ar sildspuldžu klāstu varat iepazīties sadaļā ‘Cāļu sildīšanai‘.

Mēs pēdējā laikā lietojam tikai siltuma paneļus, jo tad nav jāuztraucas ne par reflektoru, ne siltumizturīgu cokolu sildspuldzei, ne termoregulatoru (un kā to visu salikt kopā) ne arī par to, ka kāds no cāļiem varētu apdedzināties. Lietot siltuma paneļus ir daudz vienkāršāk, ērtāk un veselīgāk cāļiem un siltuma paneļi patērē ievērojami mazāk elektrības nekā visprecīzākā sildlampas un termoregulatora kombinācija, un, ja parēķina, tad komplekts, kas sastāv no sildlampas + cokola + reflektora + termoregulatora, izmaksās ne mazāk, bet, visticamāk, pat ka dārgāk nekā siltuma panelis, nepieminot nemaz laiku, ko prasīs tā visa samontēšana strādājošā sistēmā. Visi šie apsvērumi nepārprotami pavērš svara kausus siltuma paneļu lietošanas virzienā.

KOPSAVILKUMS

 • Atcerieties, ka vismaz 2-3 nedēļas pēc izšķilšanās cāļiem jānodrošina siltums, jo tiem vēl nav ķermeņa termoregulacijas spēju.
 • Pirmajās divās dienās pēc inkubācijas, ja tiek lietots brūderis ar termoregulatoru, uzturiet 37 grādu temperatūru (vistu cāļiem, citiem putniem šī temperatūra var atšķirties), pēc tam ar katru dienu par vienu grādu to samazinot, līdz tas sasniedz istabas temperatūru un papildus apsilde vairs nav vajadzīga. Lietojot siltuma paneli, ar laiku tikai jāmaina paneļa augstums.
 • Cāļu sildīšanai nelietojiet parasto gaismas spuldzi, lai sildītu brūderi, jo tas rada cāļos stresu un var izraisīt kanibālismu, lietojiet vai nu keramiskās vai infrasarkanās spuldzes un sarkanas krāsas apgaismojumu
 • Modernākais, drošākais un ilgtermiņā ekonomiski visizdevīgākais cāļu apsildes risinājums ir siltuma paneļi, kas ir ļoti ugunsdroši un ekonomiski, jo tās silda tieši cālīša ķermeni saskarē; tās arī visvairāk atgādina īstas vistas sildīšanu
 • Uzturiet brūderī tīrību, nodrošinot to ar bagātīgu pakaišu slāni (piemēram, galdniecības skaidas) un regulārit tos mainot, iesakām arī lietot antibakteriālās pakaišu piedevas
 • Nodrošiniet cāļiem pilnvērtīgu barību (īpaši svarīgi vismaz pirmo nedēļu dot specializēto barību, kas paredzēta cāļiem vecumā līdz divām nedēļām) kā arī nepārtrauktu pieeju svaigam ūdenim